Gói thầu EEC1.3 thuộc Chương trình tham gia TRIG – Đại học Đà Nẵng

Kế hoạch đấu thầu của gói thầu EEC1.3 thuộc Chương trình tham gia TRIG – Đại học Đà Nẵng. Dự án nhóm B, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu:7656/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành:03/12/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Đại học Đà Nẵng
Số hiệu:1957/QĐ-ĐHĐN
Ngày ban hành:09/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:WB,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.500.000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu của gói thầu EEC1.3 thuộc Chương trình tham gia TRIG – Đại học Đà Nẵng (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  EEC1.3Trang thiết bị cho trung tâm thí nghiệm Cầu đường bê tông
 • 330.000 (USD)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyểnNgày 06 tháng 8 năm 2009Trọn gói90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:116
  Ngày xuất bản11/06/2009