Gói thầu EEC1.2-4 thuộc Chương trình tham gia TRIG – Đại học Đà Nẵng

Kế hoạch đấu thầu của gói thầu EEC1.2-4 thuộc Chương trình tham gia TRIG – Đại học Đà Nẵng. Dự án nhóm B, ngành Giáo dục.

Decisions:Invertment OfficeBộ Giáo dục và Đào tạo
Invertment Number7656/QĐ-BGDĐT
Invertment Date03/12/2007
Decisions:Invertment OfficeĐại học Đà Nẵng
Invertment Number1959/QĐ-ĐHĐN
Invertment Date09/06/2009
Kind of ProjectDự án nhóm B
AreaGiáo dục
Source CapitalWB,
Total Investment
 • 3.500.000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu của gói thầu EEC1.2-4 thuộc Chương trình tham gia TRIG – Đại học Đà Nẵng (01 parcels)


  Gói thầu này có 02 lô thầu gồm: Lô thầu số EEC1.2: Trang thiết bị cho Trung tâm thí nghiệm công trình thủy, giá lô thầu: 280.910 USD và Lô thầu số EEC1.4: Trang thiết bị cho Xưởng thực hành xây dựng và giá lô thầu: 91.200 USD.
  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  EEC1.2-4Trang thiết bị cho Trung tâm thí nghiệm công trình thủy và Trang thiết bị cho Xưởng thực hành xây dựng
 • 372.110 (USD)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, quocte, kosotuyenNgày 06 tháng 8 năm 2009Trọn gói90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:116
  Ngày xuất bản:11/06/2009