Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Ngòi Phát – Amu sung (km6-km43)

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Ngòi Phát – Amu sung (km6-km43). Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Số hiệu:840/QĐ-UBND
Ngày ban hành:09/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Số hiệu:1655/QĐ-UBND
Ngày ban hành:09/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 171354457000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Ngòi Phát – Amu sung (km6-km43) (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • 1513100000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Hai túi hồ sơĐấu thầu hạn chế, Trong nước, Có sơ tuyểnQuí 2, quí 3 năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTheo tiến độ thi công là 480 ngày
  02Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu
 • 75907776 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Hai túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí 2 năm 2009Trọn gói60 ngày
  03Tư vấn kiểm toán
 • 335196988 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Hai túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí 2 năm 2009Trọn góiTheo thoả thuận ký kết
  04Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 313236788 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí 2, quí 3 năm 2009Trọn góiTheo tiến độ thi công là 480 ngày
  05Xây dựng đoạn Ngòi Phát – A Mu Sung
 • 132446800000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu hạn chế, Trong nước, Có sơ tuyểnQuí 2, quí 3 năm 2009Theo đơn giá480 ngày
  06Rà phá bom mìn, vật nổ
 • 684452370 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí 2, quí 3 năm 2009Theo đơn giá30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:117
  Ngày xuất bản12/06/2009