Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu – Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Ngòi Phát – Amu sung (km6-km43)

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Ngòi Phát – Amu sung (km6-km43)

02
Quí 2 năm 2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 75907776 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Ngòi Phát – Amu sung (km6-km43)