Bán thanh lý cột bơm xăng dầu Bennet

Kế hoạch đấu thầu: Bán thanh lý cột bơm xăng dầu Bennet. Dự án nhóm C, ngành Hàng Không.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Xăng dầu Hàng không
Số hiệu: 816/QĐ-XDHK
Ngày ban hành: 25/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Xăng dầu Hàng không
Số hiệu: 816/QĐ-XDHK
Ngày ban hành: 25/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 9.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Bán thanh lý cột bơm xăng dầu Bennet (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  816b Bán thanh lý cột bơm xăng dầu Bennet
 • 9.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Từ ngày 12/6/2009 đến 22/6/2009Trọn gói 15 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 117
  Ngày xuất bản 12/06/2009