Gói thầu CP1 điều chỉnh

Kế hoạch đấu thầu gói thầu CP1 điều chỉnh. Dự án nhóm A, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Giao Thông Vận Tải
Số hiệu: 4149/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 28/12/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Giao Thông Vận Tải
Số hiệu: 1549/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 01/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: JBIC, Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.790.981.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu CP1 điều chỉnh (4 gói thầu)


  Kế hoạch đấu thầu Gói thầu CP1 đã được phê duyệt tại quyết định số 671/QĐ- BGTVT của Bộ GTVT. Ngày 01/06/2009 Bộ giao thông vận tải đã có quyết định số 1549/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu của gói CP1. Gói CP1 được phân chia thành 4 gói thầu.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Gói thầu xây lắp số 1A (CP1A): Thi công xây dựng cầu Ninh Bình, đường hai đầu cầu và các công trình liên quan gồm: ga Ninh Bình, cầu vượt nam ga Ninh Bình, các đường ngang, đường chui dưới cầu, cầu chui dân sinh thuộc phạm vi đường hai đầu cầu.
 • 794.438.000.000 (VND)
 • JBIC,
  Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển Quý IV/2009 – Quý I/2010Theo đơn giá 36 tháng
  2 Gói thầu xây lắp số 1B (CP1B): Thi công xây dựng cầu Đò Lèn, đường hai đầu cầu và các công trình liên quan gồm: cầu vượt nam cầu Đò Lèn, các đường ngang, cống hộp thuộc phạm vi đường hai đầu cầu
 • 221.645.000.000 (VND)
 • JBIC,
  Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển Quý IV/2009 – Quý I/2010Theo đơn giá 27 tháng
  3 Gói thầu xây lắp số 1C (CP1C):Thi công xây dựng 8 cầu (Cửa Rào, Thanh Luyện, Lộc Yên, Tân Đức, Khe Nét, Đò Vàng, Minh Lệ, Ngân Sơn), đường hai đầu cầu và các công trình liên quan gồm: các đường ngang, cống hộp thuộc phạm vi đường hai đầu cầu.
 • 469.238.000.000 (VND)
 • JBIC,
  Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển Quý III/2009 – Quý IV/2009Theo đơn giá 30 tháng
  4 Gói thầu xây lắp số 1D (CP1D): Thi công xây dựng 7 cầu (cầu Lệ Kỳ, Mỹ Đức, Phú Hòa, Mỹ Trạch, Tiên An, Lai Phước, Bầu Vịt), đường hai đầu cầu và các công trình liên quan: đường ngang, đường chui dân sinh, cống hộp thuộc phạm vi đường hai đầu cầu.
 • 274.812.000.000 (VND)
 • JBIC,
  Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển Quý III/2009 – Quý IV/2009Theo đơn giá 27 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 122
  Ngày xuất bản 19/06/2009