Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền- Giai đoạn 1.

Kế hoạch đấu thầu: đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền- Giai đoạn 1. Dự án nhóm C, ngành Tài chính ngân hàng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ngân hàng Nhà nước
Số hiệu:777/QĐ-NHNN
Ngày ban hành:02/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ngân hàng Nhà nước
Số hiệu:1226/QĐ-NHNN
Ngày ban hành:19/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn:ADB + Ngân sách NN,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.415.700(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền- Giai đoạn 1. (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu 1Gói thầu số 01- Gói thầu phần mềm
 • 637.000 (USD)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyểnQuý 3/2009Trọn gói90 ngày
  Gói thầu 2Gói thầu số 02- Gói thầu phần cứng và các thành phần liên quan
 • 516.000 (USD)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 3/2009Trọn gói90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:122
  Ngày xuất bản19/06/2009