Gói thầu phần cứng và các thành phần liên quan – đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền-

Gói thầu số 02: phần cứng và các thành phần liên quan – Kế hoạch đấu thầu: đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền

Gói thầu 2
Quý 3/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 516.000 (USD)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền- Giai đoạn 1.