Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Hanh Thông

Kế hoạch đấu thầu của công trình Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Hanh Thông. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 2261/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 2485/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.946.240.250(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu của công trình Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Hanh Thông (06 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng
 • 5.375.597 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 04 tháng
  2 Tư vấn giám sát thi công xây lắp
 • 37.550.819 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 02 tháng
  3 Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng
 • 13.142.787 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí III/2009Trọn gói 02 tháng
  4 Bảo hiểm công trình
 • 3.291.182 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 02 tháng
  5 Kiểm toán
 • 9.616.608 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  6 Thi công xây lắp
 • 1.582.901.814 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II/2009Theo đơn giá 02 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 121
  Ngày xuất bản 18/06/2009