Gói thầu: Bảo hiểm công trình – của công trình Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Hanh Thông

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu của công trình Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Hanh Thông

4
Quí II/2009
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.291.182 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu của công trình Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Hanh Thông