Gói thầu: Thi công xây lắp – của công trình Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Hanh Thông

Gói thầu: Thi công xây lắp – Kế hoạch đấu thầu của công trình Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Hanh Thông

6
Quí II/2009
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.582.901.814 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu của công trình Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Hanh Thông