Xây lắp

Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp, dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Số hiệu: 1758/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/08/2006
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Số hiệu: 2286/UBND-TCĐT
Ngày ban hành: 16/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 34687509228(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Thi công đường vào cảng và hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 7074011635 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 6 và 7 năm 2009Theo đơn giá 210 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 121
  Ngày xuất bản 18/06/2009