Thi công Sửa chữa mái taluy đường vào các cầu Ba Lai, Cái Cấm, Chợ Xếp, Hoà Lộc, Cả Chát Nhỏ, Cả Chát Lớn – Quốc lộ 60, tỉnh Bến Tre

Kế hoạch đấu thầu: Thi công Sửa chữa mái taluy đường vào các cầu Ba Lai, Cái Cấm, Chợ Xếp, Hoà Lộc, Cả Chát Nhỏ, Cả Chát Lớn – Quốc lộ 60, tỉnh Bến Tre. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Cục Đường bộ Việt Nam
Số hiệu:1014/QĐ-CĐBVN
Ngày ban hành:11/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Cục Đường bộ Việt Nam
Số hiệu:1024/QĐ-CĐBVN
Ngày ban hành:12/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 1248574000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Thi công Sửa chữa mái taluy đường vào các cầu Ba Lai, Cái Cấm, Chợ Xếp, Hoà Lộc, Cả Chát Nhỏ, Cả Chát Lớn – Quốc lộ 60, tỉnh Bến Tre (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Thi công Sửa chữa mái taluy đường vào các cầu Ba Lai, Cái Cấm, Chợ Xếp, Hoà Lộc, Cả Chát Nhỏ, Cả Chát Lớn – Quốc lộ 60, tỉnh Bến Tre
 • 1044752000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 6 và 7 năm 2009Theo đơn giá150 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:121
  Ngày xuất bản18/06/2009