Gói thầu: Khảo sát đánh giá chất lượng còn lại của khu C, khu D (để xây mới) – Công trình xây dựng mở rộng trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh quận 5

Gói thầu: Khảo sát đánh giá chất lượng còn lại của khu C, khu D (để xây mới) – Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng mở rộng trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh quận 5

Gói thầu số 3
Năm 2007
Năm 2007
Giá gói thầu:
 • 30.409.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng mở rộng trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh quận 5