Gói thầu: Xây dựng công trình

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình

02
Quý III/2009
350 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.973.818.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình