Gói thầu: Tư vấn kiểm toán – Xây dựng công trình

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình

05
Quý IV/2010
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 39.725.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình