Gói thầu Xây lắp của Đồn biên phòng 562

Kế hoạch đấu thầu gói thầu Xây lắp của Đồn biên phòng 562. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở kế hoạch và đầu tư
Số hiệu: 55/QĐ-KHĐT-TH
Ngày ban hành: 28/01/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 75/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành: 15/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 10.539.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu Xây lắp của Đồn biên phòng 562 (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây lắp
 • 8.459.719.767 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo đơn giá 300 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 121
  Ngày xuất bản 18/06/2009