Dự án đầu tư xây dựng công trình Di dời ga Phan Thiết ra khỏi trung tâm thành phố Phan Thiết

Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Di dời ga Phan Thiết ra khỏi trung tâm thành phố Phan Thiết. Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ giao thông vận tải
Số hiệu:3290/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành:06/09/2005
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Bộ giao thông vận tải
Số hiệu:3318/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành:29/10/2007
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 60.184.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình “Di dời ga Phan Thiết ra khỏi trung tâm thành phố Phan Thiết” (8 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1Di chuyển và xây dựng mới ga Phan Thiết
 • 21.300.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2007Theo đơn giá420 ngày
  Gói thầu số 2Quảng trường ga Phan Thiết và đường bộ nối từ QL1A vào ga Phan Thiết
 • 2.500.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2008Theo đơn giá180 ngày
  Gói thầu số 3Nâng cấp cải tạo nhánh đường sắt Mương Mán-Phan Thiết
 • 28.520.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2007Theo đơn giá420 ngày
  Gói thầu số 4Xây dựng mới ga Mương Mán
 • 2.100.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2008Theo đơn giá300 ngày
  Gói thầu số 5Điện cao thế
 • 450.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2008Trọn gói60 ngày
  Gói thầu số 6Rà phá bom mìn vật nổ
 • 500.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2007Hợp đồng hỗn hợp90 ngày
  Gói thầu số 7Bảo hiểm công trình
 • 400.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2007Theo tỷ lệ phần trămTheo tiến độ thi công
  Gói thầu số 8Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư
 • 250.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Trọn gói90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:120
  Ngày xuất bản17/06/2009