Trường Trung cấp nghề Ayunpa-Hạng mục: Nhà xưởng thực hành, sân bê tông và thiết bị dạy nghề

Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung cấp nghề Ayunpa-Hạng mục: Nhà xưởng thực hành, sân bê tông và thiết bị dạy nghề. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
Số hiệu:204/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH GIA LAI
Số hiệu:265/QĐ-KHĐT
Ngày ban hành:10/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 3658625000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung cấp nghề Ayunpa-Hạng mục: Nhà xưởng thực hành, sân bê tông và thiết bị dạy nghề (2 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1XÂY LẮP CÔNG TRÌNH
 • 1650776000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 6,7/2009Trọn gói120 ngày
  2CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
 • 1482210000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Trọn gói45 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:120
  Ngày xuất bản17/06/2009