Gói thầu: CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠY NGHỀ – Trường Trung cấp nghề Ayunpa-Hạng mục: Nhà xưởng thực hành, sân bê tông và thiết bị dạy nghề

Gói thầu: CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DẠY NGHỀ – Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung cấp nghề Ayunpa-Hạng mục: Nhà xưởng thực hành, sân bê tông và thiết bị dạy nghề

2
Quý III/2009
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 1482210000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung cấp nghề Ayunpa-Hạng mục: Nhà xưởng thực hành, sân bê tông và thiết bị dạy nghề