Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Cải tạo mở rộng Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương

Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Cải tạo mở rộng Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương. Dự án nhóm B, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân Tp.HCM
Số hiệu:6937/QĐ-UB
Ngày ban hành:26/10/2001
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Sở Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh
Số hiệu:188/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành:15/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Y tế
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 45.012.535.219(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Cải tạo mở rộng Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Trang thiết bị y tế khu vực I và II
 • 1.563.704.100 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Trọn gói05 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:121
  Ngày xuất bản16/06/2009