Điều chỉnh Kế họach đấu thầu – Dự án TWR/TSN

Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh Kế họach đấu thầu – Dự án TWR/TSN. Dự án nhóm B, ngành Hàng không

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam
Số hiệu: 1714/QĐ-QLB
Ngày ban hành: 11/08/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: TCT Bảo đảm họat động bay Việt Nam
Số hiệu: 1676/QĐ-BĐB
Ngày ban hành: 10/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn tự có ,
Tổng mức đầu tư:
 • 411.262.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh Kế họach đấu thầu – Dự án TWR/TSN (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 9 Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị thông tin chuyên ngành QLB
 • 45.863.612.300 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển 9/2009-1/2010Trọn gói 2/2010-11/2010
  Gói thầu số 10a Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 1.509.452.035 (VND)
 • Vốn tự có
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 6/2009-9/2009Trọn gói 9/2009-5/2011
  Gói thầu số 10b Giám sát lắp đặt thiết bị chuyên ngành QLB
 • 359.888.585 (VND)
 • Vốn tự có
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển 9/2009-1/2010Trọn gói 10/2010-5/2011
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 126
  Ngày xuất bản 23/06/2009