Gói thầu: Gói thầu thiết bị. Trường tiểu học Lê Quý Đôn (giai đoạn 2) thị trấn Dĩ An huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Gói thầu thiết bị. Trường tiểu học Lê Quý Đôn (giai đoạn 2) thị trấn Dĩ An huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương

2
Quý I – Quý II/2010
90 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định)
Giá gói thầu:
 • 1.255.680.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Lê Quý Đôn (giai đoạn 2) thị trấn Dĩ An huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương