Trường Mẫu Giáo Thăng Long

Kế hoạch đấu thầu: Trường Mẫu Giáo Thăng Long. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Lâm Hà
Số hiệu: 1129/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Lâm Hà
Số hiệu: 1129/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hà Nội,
Tổng mức đầu tư:
 • 11.481.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường Mẫu Giáo Thăng Long (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 XD Khối lớp học, khối hiệu bộ và nhà thể chất
 • 9.758.850.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 21/07/2009Theo đơn giá 270 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 125
  Ngày xuất bản 24/06/2009