Đường vào UBND xã Vân Phú

Kế hoạch đấu thầu: Đường vào UBND xã Vân Phú. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND thành phố Việt Trì
Số hiệu: 965/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND thành phố Việt Trì
Số hiệu: 4602/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.396.838.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường vào UBND xã Vân Phú (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  VP-XL-09-01 Gói thầu xây lắp công trình: Đường vào UBND xã Vân Phú
 • 1.558.684.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 03/7/2009-14/7/2009Trọn gói 50 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 126
  Ngày xuất bản 23/06/2009