Xây dựng mới đường Lê Văn Linh (đoạn từ đường Tân Vĩnh đến đường Nguyễn Hữu Hào), quận 4, tp.HCM.

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới đường Lê Văn Linh (đoạn từ đường Tân Vĩnh đến đường Nguyễn Hữu Hào), quận 4, tp.HCM. Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP.HCM
Số hiệu:1526/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Sở Giao thông vận tải TP.HCM
Số hiệu:1718/QĐ-SGTVT
Ngày ban hành:16/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 73.093.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới đường Lê Văn Linh (đoạn từ đường Tân Vĩnh đến đường Nguyễn Hữu Hào), quận 4, tp.HCM. (1 gói thầu)


  Sở GTVT TP.HCM phê duyệt kế hoạch đấu thầu tại quyết định số 1065/QĐ-SGTCC ngày 08/4/2008. Sở GTVT TP.HCM phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu tại quyết định số 1718/QĐ-SGTVT ngày 16/6/2009.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Xây lắp (bao gồm cả chi phí xây dựng láng trại)
 • 5.325.477.300 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2009Theo đơn giá06 tháng (kể cà ngày nghỉ và ngày lễ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:126
  Ngày xuất bản23/06/2009