Mua sắm trang thiết bị kiểm nghiệm

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị kiểm nghiệm. Dự án nhóm C, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu: 2132/ QĐ-BYT
Ngày ban hành: 15/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu: 2132/QĐ- BYT
Ngày ban hành: 15/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 1960000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị kiểm nghiệm (1 gói thầu)


  Mua sắm trang thiết bị kiểm nghiệm bao gồm: 1.Máy nhân gen PCR 2.Máy soi gen và chụp ảnh 3.Máy ly tâm lạnh 15000V/p 4.Máy ủ nhiệt khô có lắc 5.Nồi hấp tiệt trùng 80-100 lít 6.Tủ ấm ổ nhiệt 0-400C 100 lít 7.Thiết bị phân phối môi trường 8.Máy quang phổ UV/VIS 9.Cân phân tích 5 số lẻ (02 cái) 10.Cân phân tích 4 số lẻ 11.Tủ hít khí độc (02 cái) 12.Máy chuẩn độ điện thế
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Mua sắm trang thiết bị kiểm nghiệm
 • 1.960.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyển 09/07/2009Trọn gói 03 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Phieu dang ki thong bao ke hoach dau thau 09.doc Size 32 K
  • phieu dang ki thong bao moi thau 09.doc Size 41 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 126
  Ngày xuất bản 23/06/2009