Hồ sơ mời thầu cung cấp thiết bị năm 2009 thuộc Dự án đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ Sinh học và Môi trường – Đại học Đà Nẵng

Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu cung cấp thiết bị năm 2009 thuộc Dự án đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ Sinh học và Môi trường – Đại học Đà Nẵng. Dự án nhóm B, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu:7380/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành:31/10/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu:4119/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành:16/06/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 47.481.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu cung cấp thiết bị năm 2009 thuộc Dự án đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ Sinh học và Môi trường – Đại học Đà Nẵng (03 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  CNMT01Thiết bị công nghệ Môi trường
 • 3.524.500.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển08 giờ 00 ngày 22 tháng 7 năm 2009Trọn gói90 ngày
  CNSH01Thiết bị công nghệ Sinh học
 • 3.705.200.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển08 giờ 00 ngày 22 tháng 7 năm 2009Trọn gói90 ngày
  CNSH02Thiết bị công nghệ Sinh học
 • 2.310.108.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển08 giờ 00 ngày 22 tháng 7 năm 2009Trọn gói90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:126
  Ngày xuất bản23/06/2009