Gói thầu: Thiết bị công nghệ Sinh học – và hồ sơ mời thầu cung cấp thiết bị năm 2009 thuộc Dự án đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ Sinh học

Gói thầu: Thiết bị công nghệ Sinh học – Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu cung cấp thiết bị năm 2009 thuộc Dự án đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ Sinh học

CNSH02
08 giờ 00 ngày 22 tháng 7 năm 2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.310.108.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu cung cấp thiết bị năm 2009 thuộc Dự án đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ Sinh học và Môi trường – Đại học Đà Nẵng