Công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Thạnh

Kế hoạch đấu thầu: Công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Thạnh. Dự án nhóm B, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Long An
Số hiệu: 2571/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Long An
Số hiệu: 1390/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác,
Tổng mức đầu tư:
 • 67640841000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Thạnh (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 10 Cổng – hàng rào – nhà bảo vệ
 • 1536136000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 23/6/2009 đến 08/7/2009Theo đơn giá 150 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 125
  Ngày xuất bản 24/06/2009