Đấu thầu xây lắp Gói 1: Xây dựng cụm tuyến công trình: đường GT thôn 3 Nghĩa Trung (chùa Trúc Lâm – ngã 3 Trường học Lê văn Tám); đường GT Thôn 8 Nghĩa Trung tuyến 1 (ngã 3 thôn 2 – KM0 CBRIP); đường GT thôn 8 Nghĩa Bình

Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu xây lắp Gói 1: Xây dựng cụm tuyến công trình: đường GT thôn 3 Nghĩa Trung (chùa Trúc Lâm – ngã 3 Trường học Lê văn Tám); đường GT Thôn 8 Nghĩa Trung tuyến 1 (ngã 3 thôn 2 – KM0 CBRIP); đường GT thôn 8 Nghĩa Bình. Dự án nhóm C, ngành phát triển nông thôn.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Số hiệu:417/QĐ-UBND
Ngày ban hành:25/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Số hiệu:417/QĐ-UBND
Ngày ban hành:25/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Phát triển nông thôn
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 11.179.620.727(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu xây lắp Gói 1: Xây dựng cụm tuyến công trình: đường GT thôn 3 Nghĩa Trung (chùa Trúc Lâm – ngã 3 Trường học Lê văn Tám); đường GT Thôn 8 Nghĩa Trung tuyến 1 (ngã 3 thôn 2 – KM0 CBRIP); đường GT thôn 8 Nghĩa Trung tuyến 2 (KM2+00CBRIP- Nghĩa Bình); đường GT thôn 7 Nghĩa Bình (Trường học – Thống Nhất); đường GT thôn 7 Ngĩa Bình tuyến 2 (ông Ngò – cầu Sóc); đường GT thôn 7 Nghĩa Bình tuyến 3 (sân bóng – Thống Nhất); Đường GT thôn 7 Nghĩa Bình tuyến 4 (ông Sinh – CBRIP); đường GT thôn 7 Nghĩa Bình tuyến 5 (Vũng liêm – Thôn 4) (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Đấu thầu xây lắp Gói 1: Xây dựng cụm tuyến công trình: đường GT thôn 3 Nghĩa Trung (chùa Trúc Lâm – ngã 3 Trường học Lê văn Tám); đường GT Thôn 8 Nghĩa Trung tuyến 1 (ngã 3 thôn 2 – KM0 CBRIP); đường GT thôn 8 Nghĩa Trung tuyến 2 (KM2+00CBRIP- Nghĩa Bình); đường GT thôn 7 Nghĩa Bình (Trường học – Thống Nhất); đường GT thôn 7 Ngĩa Bình tuyến 2 (ông Ngò – cầu Sóc); đường GT thôn 7 Nghĩa Bình tuyến 3 (sân bóng – Thống Nhất); Đường GT thôn 7 Nghĩa Bình tuyến 4 (ông Sinh – CBRIP); đường GT thôn 7 Nghĩa Bình tuyến 5 (Vũng liêm – Thôn 4)
 • 1.260.654.640 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Theo đơn giá5 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:125
  Ngày xuất bản24/06/2009