Dự án Ổn định dân di cư tự do xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Kế hoạch đấu thầu: Dự án Ổn định dân di cư tự do xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Dự án nhóm C, ngành phát triển nông thôn

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Phước
Số hiệu:366/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Phước
Số hiệu:336/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Phát triển nông thôn
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 7.320.147.674(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án Ổn định dân di cư tự do xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Gói thầu số 1: Xây dựng cụm tuyến công trình đường giao thông nông thôn các tuyến: ấp 4-tuyến 1 (Hoàng Dự Hà Nông-Cty Cao su Lộc Ninh): 850m; ấp 4-tuyến 2 (Hoàng Dự Hà Nông-Chốt Lâm trường cũ): 550m; ấp 4-tuyến 3 (Hoàng Dự Hà Nông-Cty cao su Lộc Ninh): 450m; ấp 4-tuyến 4 (ĐT748-Chốt Lâm trường cũ):1.215m; ấp 4-tuyến 5 (ĐT748-Cty cao su Lộc Ninh): 3.187m
 • 1.260.654.540 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2009Theo đơn giá5 tháng
  2Gói thầu số 2: Xây dựng 6 phòng tiểu học
 • 1.508.130.909 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2009Theo đơn giá4 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:125
  Ngày xuất bản24/06/2009