Đấu thầu xây lắp Gói thầu 1: Xây dựng cụm tuyến công trình: Tuyến đội 6- Tân Lập-xã Phú Nghĩa; Tuyến Bù cà Mau – Khắc Khoan xã Phú Nghĩa; tuyến thôn Đắc Á, xã Bù Gia Mập; tuyến thôn Bù Rên, xã Bù Gia Mập

Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu xây lắp Gói thầu 1: Xây dựng cụm tuyến công trình: Tuyến đội 6- Tân Lập-xã Phú Nghĩa; Tuyến Bù cà Mau – Khắc Khoan xã Phú Nghĩa; tuyến thôn Đắc Á, xã Bù Gia Mập; tuyến thôn Bù Rên, xã Bù Gia Mập, dự án nhóm C, ngành phát triển nông thôn

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Số hiệu:367/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Số hiệu:367/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Phát triển nông thôn
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 9.661.425.682(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu xây lắp Gói thầu 1: Xây dựng cụm tuyến công trình: Tuyến đội 6- Tân Lập-xã Phú Nghĩa; Tuyến Bù cà Mau – Khắc Khoan xã Phú Nghĩa; tuyến thôn Đắc Á, xã Bù Gia Mập; tuyến thôn Bù Rên, xã Bù Gia Mập; tuyến Đắc Khâu- tổ 2 cây Da, xã Đức Hạnh (hiện là xã Phú Văn) (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Đấu thầu xây lắp Gói thầu 1: Xây dựng cụm tuyến công trình: Tuyến đội 6- Tân Lập-xã Phú Nghĩa; Tuyến Bù cà Mau – Khắc Khoan xã Phú Nghĩa; tuyến thôn Đắc Á, xã Bù Gia Mập; tuyến thôn Bù Rên, xã Bù Gia Mập; tuyến Đắc Khâu- tổ 2 cây Da, xã Đức Hạnh (hiện là xã Phú Văn)
 • 2.053.465.655 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Theo đơn giá5 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:125
  Ngày xuất bản24/06/2009