Đấu thầu xây lắp Gói thầu 1: Xây dựng cụm tuyến công trình: Tuyến chính; Tuyến N1; Tuyến N2; Tuyến N3; Tuyến N4; Tuyến N5

Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu xây lắp Gói thầu 1: Xây dựng cụm tuyến công trình: Tuyến chính; Tuyến N1; Tuyến N2; Tuyến N3; Tuyến N4; Tuyến N5. Dự án nhóm C, ngành phát triển nông thôn.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Số hiệu:373/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Số hiệu:373/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Phát triển nông thôn
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 7.675.771.958(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu xây lắp Gói thầu 1: Xây dựng cụm tuyến công trình: Tuyến chính; Tuyến N1; Tuyến N2; Tuyến N3; Tuyến N4; Tuyến N5 (1 gói thầu)


  Đấu thầu xây lắp rộng rãi Xây dựng cụm tuyến công trình đường GTNT gói thầu số 1 thuộc Dự án ổn định dân di cư tự do xã Tân Hoà, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Đấu thầu xây lắp Gói thầu 1: Xây dựng cụm tuyến công trình: Tuyến chính; Tuyến N1; Tuyến N2; Tuyến N3; Tuyến N4; Tuyến N5
 • 1.327.952.400 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển2009Theo đơn giá5 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:125
  Ngày xuất bản24/06/2009