Gói thầu: Đo vẽ, lập bản đồ địa hình – Kế họach đấu thầu dự án Trường THPT Đinh Tiên Hòang TP Vũng Tàu

Gói thầu: Đo vẽ, lập bản đồ địa hình – Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu dự án Trường THPT Đinh Tiên Hòang TP Vũng Tàu

Gói 04
Quý III/2009
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu dự án Trường THPT Đinh Tiên Hòang TP Vũng Tàu