Gói thầu: Phá dỡ công trình cũ – Kế họach đấu thầu dự án Trường THPT Đinh Tiên Hòang TP Vũng Tàu

Gói thầu: Phá dỡ công trình cũ – Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu dự án Trường THPT Đinh Tiên Hòang TP Vũng Tàu

Gói 06
Quý IV/2009
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.000.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu dự án Trường THPT Đinh Tiên Hòang TP Vũng Tàu