Gói thầu: Tư vấn kiềm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an tòan chịu lực – Kế họach đấu thầu dự án Trường THPT Đinh Tiên Hòang TP Vũng Tàu

Gói thầu: Tư vấn kiềm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an tòan chịu lực – Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu dự án Trường THPT Đinh Tiên Hòang TP Vũng Tàu

Gói 11
Quý I/2010
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 319.121.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế họach đấu thầu dự án Trường THPT Đinh Tiên Hòang TP Vũng Tàu