Gói thầu cung cấp thiêt bị công trình Sửa chữa nhà điều hành bảo dưỡng máy bay tại hangar 1

Kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp thiêt bị công trình Sửa chữa nhà điều hành bảo dưỡng máy bay tại hangar 1. Dự án nhóm C, ngành Hàng không.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Tổng công ty Hàng Không Việt Nam
Số hiệu:1947/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành:29/08/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Tổng công ty Hàng Không Việt Nam
Số hiệu:2908/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành:25/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Hàng không
Nguồn vốn:Vốn sửa chữa lớn,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.427.694.659(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp thiêt bị công trình “Sửa chữa nhà điều hành bảo dưỡng máy bay tại hangar 1” (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu 2Gói thầu cung cấp thiết bị công trình “Sửa chữa nhà điều hành bảo dưỡng máy bay tại hangar 1 – Chi nhánh Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay tại TP. Hồ Chí Minh”
 • 161.518.500 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 7/2009 – 8/2009Trọn gói20 ngày sau khi gói thầu xây lắp thi công được 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:126
  Ngày xuất bản25/06/2009