Gói thầu: Phương tiện phục vụ quản lý và sản xuất (xe ô tô) – các gói thầu Dự án làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân, tỉnh Quảng Bình

Gói thầu: Phương tiện phục vụ quản lý và sản xuất (xe ô tô) – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu Dự án làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân, tỉnh Quảng Bình

2
Quý IV/2009
40 ngày
Giá gói thầu:
 • 500.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu Dự án làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân, tỉnh Quảng Bình