Gói thầu: Thiết bị phục vụ sản xuất (máy xúc, máy cày) – các gói thầu Dự án làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân, tỉnh Quảng Bình

Gói thầu: Thiết bị phục vụ sản xuất (máy xúc, máy cày) – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu Dự án làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân, tỉnh Quảng Bình

3
Quý II/2010
40 ngày
Giá gói thầu:
 • 700.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu Dự án làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân, tỉnh Quảng Bình