Gói thầu: San ủi mặt bằng và kè đá – các gói thầu Dự án làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân, tỉnh Quảng Bình

Gói thầu: San ủi mặt bằng và kè đá – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu Dự án làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân, tỉnh Quảng Bình

2
Quý III/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 759.154.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu Dự án làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân, tỉnh Quảng Bình