Gói thầu: Hệ thống nước sinh hoạt – các gói thầu Dự án làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân, tỉnh Quảng Bình

Gói thầu: Hệ thống nước sinh hoạt – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu Dự án làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân, tỉnh Quảng Bình

5
Quý II/2010
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 965.982.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu Dự án làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân, tỉnh Quảng Bình