Gói thầu: Đường GTNT Hua Ty Chà Mạy nối Trung tâm xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu –

Gói thầu: Đường GTNT Hua Ty Chà Mạy nối Trung tâm xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu – Kế hoạch đấu thầu

02
Quý II năm 2009
Quý II năm 2009
Giá gói thầu:
 • 1.815.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu