Dự án Cải tạo lưới điện 10kV sau trung gian Kép sang 35kV

Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo lưới điện 10kV sau trung gian Kép sang 35kV. Dự án nhóm C, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Điện lực Bắc Giang
Số hiệu:837
Ngày ban hành:16/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Điện lực Bắc Giang
Số hiệu:837
Ngày ban hành:16/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Điện
Nguồn vốn:Vốn của Ngân hàng,
Tổng mức đầu tư:
 • 2311253626(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo lưới điện 10kV sau trung gian Kép sang 35kV (01 gói thầu)


  Xây dựng mới 340m đường dây 35kV; Cải tạo 4180m đường dây 10kV lên 35kV; Cải tạo 05 TBA 10kV lên 35kV với tổng dung lượng 1100kVA-35/0,4kV; Dỡ bỏ và thu hồi về kho Điện lực Bắc Giang 01 trạm trung gian 1000kVA-35/10kV, 05 TBA phụ tải 10/0,4kV và các vật tư thiết bị của đường dây 10kV sau cải tạo.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Xây lắp và thiết bị
 • 1888411162 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển07/2009Theo đơn giá90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:128
  Ngày xuất bản27/06/2009