Mua sắm vở viết cho học sinh xã, thôn 135

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm vở viết cho học sinh xã, thôn 135. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng-Lạng Sơn
Số hiệu: 2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng – Lạng Sơn
Số hiệu: 2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 308176000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm vở viết cho học sinh xã, thôn 135 (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 gói thầu Mua sắm vở viết cho học sinh xã, thôn 135
 • 308176000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3/2009Trọn gói 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 131
  Ngày xuất bản 30/06/2009