Kế hoạch đấu thầu đợt 5

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đượt 5. Dự án nhóm B, ngành cấp thoát nước.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tinh Hai Duong
Số hiệu: 110/QD-UBND
Ngày ban hành: 11/01/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tinh Hai Duong
Số hiệu: 2189/QD-UBND
Ngày ban hành: 23/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Cấp thoát nước
Nguồn vốn: Viện trợ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 376419408000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Ke hoach dau thau (dot 5) (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  TV12 Tu van dau thau goi thau XL06
 • 30942234 (VND)
 • Viện trợ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Thang 6 va thang 7 nam 2009Trọn gói 60 ngay
  TV13 Tu van giam sat thi cong goi thau XL06
 • 195526022 (VND)
 • Viện trợ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Thang 6 va thang 7 nam 2009Trọn gói Theo tien do thi cong goi thau XL06
  XL06 Xay dung cac tuyen ong nang cao nang luc mang duong ong cu
 • 5.463.549.776 (VND)
 • Viện trợ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Thang 7 va thang 8 nam 2009Trọn gói 150 ngay duong lich
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 131
  Ngày xuất bản 30/06/2009