Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công gói thầu XL06

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công gói thầu XL06, kế hoạch đấu thầu đợt 5.

TV13
Thang 6 va thang 7 nam 2009
Theo tien do thi cong goi thau XL06
Giá gói thầu:
 • 195526022 (VND)
 • Viện trợ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Ke hoach dau thau (dot 5)