Đường GTNT Hua Ty – Chà Mạy xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu

Kế hoạch đấu thầu: Đường GTNT Hua Ty – Chà Mạy xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La
Số hiệu: 1269/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La
Số hiệu: 1790/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 68.002.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường GTNT Hua Ty – Chà Mạy xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu (07 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Gói thầu tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công
 • 1.503.921.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II + III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Quy định cụ thể trong HSMT
  02 Tư vấn đấu thầu
 • 86.380.067 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II + III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Quy định cụ thể trong HSMT
  03 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công
 • 77.026.811 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Quý III năm 2009
  04 Giám sát thi công
 • 902.314.076 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo thời gian Trong thời gian thi công
  05 Kiểm toán công trình
 • 179.520.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm Quy định cụ thể trong HSYC
  06 Bảo hiểm công trình
 • 231.080.434 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Trọn gói Quý định cụ thể trong HSYC
  08 Xây lắp công trình
 • 55.289.150.985 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo thời gian Quy định cụ thể trong HSMT

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Kế hoạch đấu thầu Size 66 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 131
  Ngày xuất bản 30/06/2009