Gói thầu: Kiểm toán công trình – Đường GTNT Hua Ty – Chà Mạy xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu

Gói thầu: Kiểm toán công trình – Kế hoạch đấu thầu: Đường GTNT Hua Ty – Chà Mạy xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu

05
Quý III năm 2010
Quy định cụ thể trong HSYC
Giá gói thầu:
 • 179.520.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường GTNT Hua Ty – Chà Mạy xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu