Dự án thành phần phát triển Bệnh viện đa khoa trung tâm Tỉnh Lạng Sơn

Kế hoạch đấu thầu: Dự án thành phần phát triển Bệnh viện đa khoa trung tâm Tỉnh Lạng Sơn. Dự án nhóm c, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân Tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu:324
Ngày ban hành:25/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân Tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu:324
Ngày ban hành:25/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Y tế
Nguồn vốn:JBIC,
Tổng mức đầu tư:
 • 8281629405(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án thành phần phát triển Bệnh viện đa khoa trung tâm Tỉnh Lạng Sơn (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  LCB – 3Gói thầu số 3
 • 8281629405 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển10 giờ ngày 06 tháng 8 năm 2009Theo đơn giáNăm 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:131
  Ngày xuất bản30/06/2009